AOW uitkering in 2016

AOW leeftijd versneld verhoogd

De AOW-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden. Veel Nederlanders zijn hier niet blij mee. Uit peilingen is gebleken dat een ruime meerderheid van de Nederlanders ontevreden is over de verhoging van de AOW-leeftijd.


Bekijk de tabel met de AOW-leeftijden en ontdek in welk jaar u AOW krijgt. Ook hebben we een aantal voordelen en nadelen van de stijging van de AOW-leeftijd op een rijtje gezet.

Meer veranderingen

Nieuwe AOW bedragen per 1 januari 2016

Ieder half jaar wordt uw AOW-bedrag aangepast. In 2016 gebeurt dit per 1 januari en 1 juli.

Uitbetaaldata 2016

 • 21 januari 2016
 • 23 februari 2016
 • 23 maart 2016
 • 21 april 2016
 • 23 mei 2016
 • 23 juni 2016
 • 21 juli 2016
 • 23 augustus 2016
 • 22 september 2016
 • 24 oktober 2016
 • 23 november 2016
 • 22 december 2016

Vergrijzing leidt tot aanpassing wetgeving: hoe verandert de AOW in 2016?

Door technologische ontwikkeling en de vorderingen die worden gemaakt in wetenschappelijke (medische) onderzoeken, blijven ouderen langer leven. De levensverwachting van de Nederlander blijft hierdoor stijgen. Dit is een positieve trend, maar het zorgt er ook voor dat de maatschappij verandert. Hiermee verandert de wetgeving ook. Omdat er meer ouderen zijn in Nederland, zijn er in verhouding minder mensen die werken. Deze mensen moeten echter wel de uitgaven die naar de AOW gaan ophoesten. Hier wordt de regelgeving op aangepast. Een belangrijk onderwerp van discussie is de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Er wordt veel gesproken over het verhogen van de AOW-leeftijd en de veranderende bedragen. Er zijn echter meer regelingen die een rol spelen bij de AOW-uitkering. In 2016 worden er weer enkele veranderingen doorgevoerd in het beleid omtrent de AOW, maar er zijn ook geplande veranderingen die (nog) niet doorgaan. In dit artikel lees je over deze zaken.

Uitstellen kostendelersnorm

In de politiek staat de zogenaamde kostendelersnorm al geruime tijd op de agenda. Deze norm zou aanvankelijk ook in 2016 worden ingevoerd. Hier heeft men uiteindelijk toch vanaf gezien.
De kostendelersnorm is bedacht voor mensen die samenwonen met iemand van minimaal 21 jaar oud, maar ook een AOW-uitkering ontvangen. Deze mensen hebben volgens het kabinet minder vaste lasten, omdat de medebewoner kan meebetalen aan rekeningen en levensonderhoud. De norm geldt niet voor een situatie waarin de persoon in kwestie alleen samenwoont met zijn of haar partner. Er zijn echter veel situaties waarin broers/zussen en/of meerderjarige (klein)kinderen bij de AOW-gerechtigde inwonen.
De norm houdt in dat mensen die de kosten kunnen delen, minder AOW ontvangen. De kostendelersnorm zou per 1 juli 2016 ingaan, maar de invoering van de norm is uitgesteld. De politiek wil eerst onderzoeken wat voor invloed deze aanpassing heeft op de hoeveelheid mantelzorgers. Omdat dit onderzoek nog loopt, zal de kostendelersnorm niet voor 1 januari 2018 worden ingevoerd.

Veranderingen die wel worden doorgevoerd

Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar toch willen blijven werken, veranderen er in 2016 een aantal zaken. Er is een mogelijkheid dat zij zelfs een nieuw contract moeten afsluiten met hun werkgever. Vanaf 2016 zijn zij niet meer verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Hier staat tegenover dat deze categorie mensen recht heeft op een wettelijk ouderdomspensioen.
Ook komt er een nieuwe regelgeving omtrent het type contract dat een AOW-gerechtigde aangeboden krijgt. Net als bij niet-gepensioneerden komt er een grens aan het aantal tijdelijke contracten dat afgesloten mag worden. Een AOW-gerechtigde mag niet meer dan 6 tijdelijke contracten afsluiten. Ook is er een maximum gesteld aan het aantal jaren dat de gepensioneerde op een tijdelijk contract mag werken. Na 4 jaar wordt dit tijdelijke contract omgezet in een vast contract. Ook na 6 opvolgende tijdelijke contracten wordt het contract omgezet in een vast contract.
Voorheen kreeg een AOW-gerechtigde nog twee jaar doorbetaald in geval van ziekte. Dit is vanaf 1 januari nog maar 13 weken. Als je als AOW-gerechtigde geen recht hebt op doorbetaling gedurende (een deel van) de periode van 13 weken, dan krijg je een Ziektewet-uitkering tot het einde van de periode (van 13 weken).