AOW-bedragen per 1 januari 2018

Het AOW-bedrag bestaat uit het aantal jaar dat u in Nederland woonde en werkte en verzekerd was voor het AOW-pensioen. Dat wil zeggen dat een Nederlands staatsburger ieder jaar, verzekerd, 2% pensioen opbouwt. Wanneer u 50 jaar lang voor de AOW-leeftijd verzekerd bent geweest, dan heeft u recht op een volledige uitkering van het AOW-bedrag.De hoogte van het AOW-bedrag hangt dus gedeeltelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft (en belasting betaalde) en/of gewerkt heeft. Waardoor de hoogte nog meer beïnvloed wordt, is onder de tabel te lezen.