Voorwaarden en berekeningsschema’s kortingen

Algemene heffingskorting

Nederlands staatsburgerschap

Ja OK

Nee GEEN RECHT

Belasting betaald

Ja OK

Nee GEEN RECHT

Leeftijd

Jonger dan 65 jaar (AOW-leeftijd) geworden in 2013

€ 2.001

65 Jaar of ouder geworden (AOW-leeftijd) in 2013

€ 1.034

 

Alleenstaandeouderkorting

Fiscale partner in 2013

Ja

Geen recht

Nee

Ok

Meer dan 6 maanden
OK

Minder dan 6 maanden
Geen recht

Huishouden in 2013

Kinderloos

Geen recht

Eén of meer kinderen

Ok

Eén of meer kinderen bij de gemeente ingeschreven op uw huidige woonadres

Ok

Jongste geboren na 31 december 1994

Ok, anders geen recht

Eén of meer kinderen onderhouden voor €408 per kwartaal

Ok, anders geen recht

Kind(eren) geboren na 31 december 2006

Kind heeft dan per definitie geen eigen vermogen

+

Verhoging korting
< AOW-leeftijd: 4,3% en > AOW-leefijd 2,22% van het arbeidsinkomen

Geen eigen inkomen of vermogen waar  het kind van kan leven

OK

 

De alleenstaandeouderkorting is € 947 (vanaf de AOW-leeftijd: € 490).

Ouderschapsverlofkorting

In 2013 ouderschapsverlof opgenomen?

Ja

OK

Nee

GEEN RECHT of >

In 2012 ouderschapsverlof opgenomen?

Ja

Ok. Maximale ouderschapskorting is (belastbaar loon over 2011 – belastbaar loon over 2013)

Ouderschapsverklaring van uw werkgever?

Ja

OK

Nee

GEEN RECHT

Zelfde

Zelfde

[Aantal uur ouderschapsverlof opgenomen in 2013]

x € 4,24

Belastbaar loon 2012 – belastbaar loon 2013
(maximum)

Zelfde

Zelfde

Let op: ouderschapsverklaring van uw werkgever bewaren, Belastingdienst kan erom vragen.

Ouderenkorting

Op 31 december 2013 de AOW-leeftijd bereikt?

Ja

Ok

Nee

Geen recht

Alleenstaand?

Ja

Geen recht; zie alleenstaandeouderenkorting

Nee

OK

Verzamelinkomen p.p. in 2013 niet hoger dan € 35.450?

Ja

€ 1.032

Nee

€ 150

 

Alleenstaandeouderenkorting

In 2013 een AOW-uitkering voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of daar recht op hebt

Ja

OK

Nee

Geen recht

Voor AOW-leeftijd in het buitenland gewoond?

Ja

OK

Erkend gemoedsbezwaarde?

Ja

OK

Geen of geen volledige uitkering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder?

Ja

OK

*Korting = standaard €429

Tijdelijke heffingskortingen voor vroeggepensioneerden

Op 31 december 2013 jonger dan de AOW-leeftijd

Ja

OK

Nee

Geen recht

Een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden

Ja

OK

Nee

Geen recht

*De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is 1% van de uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden, met een maximum van € 182.

Jonggehandicaptenkorting

In 2013 recht op een volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong-uitkering) of op ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong?

Ja

OK

Nee  >

Door het samenvallen met een andere uitkering? Ja

OK

Door te veel andere inkomsten uit werk in 2013? Ja

OK

Geen ouderenkorting?

Nee

OK

Ja

GEEN RECHT

 

Levensloopverlofkorting

Gespaard met de levensloopregeling?

Ja

OK

Nee

Geen recht

Geld opnemen in 2013 van die spaarrekening voor onbetaald verlof?

Ja

OK

Nee

Geen recht

De levensloopverlofkorting is per jaar maximaal € 205, die u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011.

 

Als u na 2011 nog spaart voor de levensloopregeling, tellen die jaren niet meer mee voor de berekening van de levensloopverlofkorting.

De korting is nooit hoger dan het bedrag dat u opneemt van de spaarrekening voor de levensloopregeling.

Hebt u in (1 van) de jaren 2006 tot en met 2012 levensloopverlofkorting gehad? Dan moet u de maximale korting van 2012 verminderen met de levensloopverlofkorting die u in (1 van) die jaren kreeg.

Uw werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing rekening met de levensloopverlofkorting.

Korting voor groene beleggingen

Beleggen door uzelf of fiscale partner in een door de Belastingdienst erkend groenfonds?

Ja

OK

Nee

Geen recht

De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling die u gebruikt bij het bepalen van uw belastbaar inkomen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van uw vrijstelling in box 3. Wij berekenen de heffingskorting automatisch bij het vaststellen van uw aanslag.

0 reacties

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>