Tabel AOW-leeftijd vanaf 2016

Geboortedatum U krijgt AOW in: Uw AOW-Leeftijd:
na 30 september 1950
en voor 1 juli 1951
2016 65 + 6 maanden
na 30 juni 1951
en voor 1 april 1952
2017 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952
en voor 1 januari 1953
2018 66
na 31 december 1952
en voor 1 september 1953
2019 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953
en voor 1 mei 1954
2020 66 + 8 maanden
na 30 april 1954
en voor 1 januari 1955
2021 67

Versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is een feit. Eerder is een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd al ingevoerd. Dit hield in dat vanaf 2015 de AOW-leeftijd steeds met drie maanden opgeschroefd zou worden. Vanaf 2018 zou de AOW-leeftijd dan uitkomen op 66 jaar. Vervolgens zou dan de AOW-leeftijd steeds met vier maanden verhoogd worden, tot 68 jaar. Dit betekende dat de leeftijdsgrens van 68 jaar pas in 2023 op 67 jaar uit zou komen.
Volgens het kabinet is de versnelde AOW-verhoging een noodzakelijk kwaad, gezien de krimp van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen (vergrijzing). In 1957 stond er tegenover zes werknemers maar één AOW-gerechtigde. In 2016 is dat 1 op 4 en in 2040 wordt dat naar schatting 1:2. Dat betekent dat twee werknemers de lasten van één AOW-gerechtigde moeten dragen. De pensioen- en zorglasten nemen derhalve toe, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Dit rechtvaardigt de AOW-leeftijdsverhoging, tevens omdat de gemiddelde levensverwachting in Nederland ook steeds hoger wordt.
Echter, de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd die eind maart 2015 door de Tweede Kamer is goedgekeurd, maakt dat al in 2021 de leeftijdsgrens van 67 jaar bereikt wordt. Dit is twee jaar eerder dan gepland. De bedoeling hiervan is dat deze maatregel de overheid geld gaat opleveren, en wel zo’n 3,6 miljard euro. Eind mei 2015 is het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit maakt de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd onontkoombaar. Veel Nederlanders zijn hier niet blij mee. Uit peilingen is gebleken dat een ruime meerderheid van de Nederlanders ontevreden is over de verhoging van de AOW-leeftijd. In 2015 is de AOW-leeftijd verhoogd met drie maanden (65 jaar en 3 maanden) en in 2016 wordt die leeftijd weer verhoogd met drie maanden. Dat betekent dat de AOW-leeftijd dan uitkomt op 65 jaar en zes maanden.