AOW verlaging met 25 euro door afschaffing MKOB

In 2015 wordt de Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) afgeschaft. Dat betekent dat de AOW in 2015 voor meer dan drie miljoen gepensioneerde senioren fors wordt verlaagd. Het kabinet heeft becijferd hiermee 750 miljoen euro per jaar te besparen op de AOW-regeling. Op de begroting van 2014 hebben de plannen geen effect.
Dit is gebleken uit vooralsnog vertrouwelijke bezuinigingsplannen die onlangs door RTL Nieuws naar buiten werden gebracht. Officieel worden deze plannen pas op Prinsjesdag (19 september a.s.) aangekondigd, door Koning Willem Alexander.

Gevolgen voor de koopkracht

De maatregel houdt in dat het AOW van een alleenstaande (circa €1.000 per maand) met 25 per maand wordt gekort. Een alleenstaande gaat er dus €300 per jaar op achteruit. Dit betekent een harde klap voor de koopkracht van senioren. Volgens bronnen rond het kabinet verliezen de minima circa 1% aan koopkracht. Zij krijgen vervolgens echter wel een tegemoetkoming van 100 euro op jaarbasis. Jan modaal levert circa 0,7% aan koopkracht in, en de hogere inkomens 1%.
Een echtpaar kan een nog grotere klap verwachten. De maatregel betekent voor hen dat zij op een AOW van +€1.400 vijftig euro inleveren (2x€25). Dat is een verlaging van hun AOW uitkering met 3,5%.
Terwijl ouderen en gepensioneerden de per 1 januari van dit jaar ingegane hogere BTW tarieven en herzieningen van belastingtarieven al het hardst voelden, krijgen zij nu dus ook nog te maken met een korting op hun AOW en een flinke vermindering van hun koopkracht per 2015.

MKOB? Weg ermee.

De MKOB werd destijds opgezet om oudere belastingplichtigen te compenseren voor belastingmaatregels die koopkrachtvermindering tot gevolg hebben. Deze wet wordt nu dus afgeschaft. In het pensioenakkoord garandeerde het kabinet nog de koopkracht van senioren, en beloofde zij de AOW te verhogen overeenkomstig de gemiddelde loonstijging (aanpassing naar inflatie), plus een extraatje van 0,06% per jaar. Daar is dus niets van terecht gekomen.
Het kabinet bespaart met de versobering van de AOW-regeling 750 miljoen euro per jaar, ingaand vanaf 2015.

Geschokte reacties

Bronnen binnen de pensioenwereld lieten tegenover RTLZ weten geschokt te zijn: “Een keiharde klap, daar wordt het pensioen weer verder mee uitgehold. Gepensioneerden hebben al 10% inflatiecorrectie op hun pensioen gemist, dus als het AOW en de pensioenen niet meer kunnen doorgroeien, dan betekent dat binnen twintig jaar tijd een derde verlies aan koopkracht (!).
Ook politici reageerden verbaasd, waaronder Kamerlid Pieter Omzigt. Hij vindt dat het kabinet opheldering moet geven over de koopkracht van ouderen. Henk Krol, fractieleider van de seniorenpartij 50Plus, is ronduit woedend: “Dit is schandalig, de ouderen zijn geen melkkoe. Het gaat om meer dan 50 euro per echtpaar per maand, dus 600 euro op jaarbasis, op een AOW van €1.400 per maand.”
Dinsdag heeft de regeringscoalitie van VVD en PvdA een akkoord bereikt over het bezuinigingspakket van zes miljard euro voor 2014. Dit pakket heeft als gevolg dat iedereen koopkracht inlevert, hoewel er voor sommige mensen ook meevallers bij zitten. Afgelopen woensdag, bijvoorbeeld, werd duidelijk dat de arbeidskorting voor werkenden verhoogd wordt met 250 euro. Dit kost het kabinet volgend jaar 785 miljoen euro.

0 reacties

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>